Trio per Fugio

housle: Jan Zrostlík,
klarinet: Jaroslav Škuta,
klavír: Tereza Plešáková.
Trio per fugio založili studenti Konzervatoře v Teplicích v r. 2011, a to původně jen pro jednorázové vystoupení na 47. ročníku Mezinárodního festivalu Ludwiga van Beethovena. I když dnes již jednotliví hráči studují v různých městech, příležitostně se setkávávají a vystupují i nadále.
TrioPerFugio 2013, zleva Jan, Jaroslav a Tereza.
Trio se svým repertoárem zaměřuje na važnou hudbu 20. stol., ve které lze nezřídka vysledovat i prvky world music a jazzu. Ostatně tato fúze je zřejmě důvodem, proč začalo být trio vyhledáváno. V repertoáru lze tak např. nalézt nejen poslechově náročnější skladby A. Arutiuniana, A. Chačaturjana či B. Martinů, ale i odlehčenější dílka A. Piazzolly, V. Montiho, R. Sowashe či J. Williamse.
Činnost tria je nyní pozastavena z důvodu zahraničního studia Terezy Plešákové.
Jan Zrostlík (1992)
Vyrůstal blízko Teplic. Nyní studuje housle na Hudební fakutě Akademie múzických umění v Praze u L. Čepického. Jan začal hrát na housle v 5 letech. Od r. 2001 jej vyučovala K. Hasilová, a to i na Konzervatoři v Teplicích...
Jaroslav Škuta (1990)
Pochází z Mělníka a ve studiu hry na klarinet pokračuje na Fakutě umění Ostravské univerzity u I. Františáka. Na klarinet začal hrát v 11 letech pod vedením M. Renzové a J. Lechnera. Mezi lety 2008 až 2014 navštěval Konzervatoř v Teplicích, kde jej vedl M. Maleček... V letech 2009 - 2011 působil jako 1. klarinetista v mezinárodním studentském orchestru Europera Jugendorchester. V červnu r. 2011 byl Jaroslav přijat do mezinárodního orchestru Tuscan Youth International Orchestra ve Florencii. Pravidelně se účastní mezinárodních klarinetových kursů v Domažlicích u L. Peterkové a F. Charpentiera, Teplicích u M. Řeřichy, Ostravě a italském Rimini, kde také v letech 2010 a 2011 vystupoval na festivalu Fabrica Musica.
Je z Děčína a klavírní hru studuje na Hudební fakutě JAMU v Brně u D. Velebové a I. Ardaševa. S hrou na klavír začínala u M. Jansové, pak ji studovala na Konzervatoři v Teplicích pod vedením H. Turkové... Tereza se zúčastnila několika klavírních soutěží, např. ProBohemia, Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže, pak přehlídek mladých talentů, např. přehlídka mladých klavíristů Hommage á Carl Czerny v Břevnovském klášteře v Praze, ale také mezinárodních interpretačních kurzů v Týně nad Vltavou u I. Klánského a I. Kahánka a kurzů Hudba bez hranic u V. Ashkenazyho.
KONCERTY
Kontaktujte prosím:
  1. Jaroslav Škuta: info.trioperfugio.cz,
    tel.: +420 775 999 361.
Odkaz na nově vznikající web tria: www.trioperfugio.cz
Technicky je nutno vystoupení zabezpečit následující infrastrukturou:
  1. koncertní křídlo,
  2. přiměřený prostor a světelná technika.
topologie jeviště
V případě potřeby ozvučení se osvědčila některá z následujících konfigurací:
  1. 3 x teleskop s kvalitnějšími mikrofony, např. Shure SM58, APEX415 apod.,
  2. 1 x teleskop s mikrofonem (klavír) a 2 x bezdrátový port s příslušnými snímači (housle a klarinet).
Uvedené konfigurace doporučujeme implementovat bez dodatečných efektů s citlivě nastavenou hlasitostí a v nepříznivém případě jen s velmi střízlivým reverbem a equalizací.
Podklady pro propagaci zašleme e-mailem pouze po předchozí telefonické dohodě.